Så här fungerar Rot-avdraget

 • Vid reparation, om- eller utbyggnad och/eller underhåll av ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt kan man få en skattereduktion med 50% av arbetskostnaden, dock max 50.000:- inklusive moms per år och individ.
 • Skattereduktionen är kopplad till individen vilket innebär att om det är två delägare kan man få skattereduktion på 100.000 kronor per år.

   

Vilka arbeten ger rätt till ROT

  Rot-avdraget gäller vid renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad. Ibland kan det
  vara gränsdragningar om vad som gäller
  från fall till fall. Nedan följer några expempel som är hämtade från skatteverket.

 • Elanslutning:
  Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger
  rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet
  utföres på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden.
 • El-arbeten:
  El-arbeten som utföres i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till ROT-avdrag är installation, byte och komplettering av el-central, modernisering av el och extra uttag.

  Vid frågor och funderingar:
  www.skatteverket.se